Change & Leadership Factory
Coaching en begeleiding bij verander- en ontwikkeltrajecten
Leiderschap als belangrijkste katalysator
Van leiders wordt verwacht dat zij het voortouw nemen bij het creëren van een organisatie, die “wendbaar”is. Voor veel organisaties betekent dit een behoorlijke cultuuromslag. De leiders vervullen daarbij een essentiële, initiërende en ondersteunende rol. Het begint derhalve bij het hebben en ontwikkelen van de juiste leiders. Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat er op dit punt nog het nodige te winnen is in de topsport. Er zit weliswaar veel kennis en bestuurservaring. Maar er worden in de topsport extra leiderschapskwaliteiten gevraagd, doordat de sport gekenmerkt wordt door veel opportunisme, macht/druk van supporters, sponsors en media. Daarnaast moeten leiders in de topsport om kunnen gaan met in het middelpunt van de belangstelling staan en met hun status.
Samengevat wordt er dan ook naar onze mening de komende jaren een flink beroep gedaan op de leiderschapskwaliteiten in de topsport. Om het toekomstperspectief van de topsport in Nederland nog beter te waarborgen, zou het naar onze mening goed zijn om te investeren in de leiderschapskwaliteiten van het bestuurderlijk kader en directies. Zodat zij kunnen werken aan hun eigen leiderschap en vervolgens de rest van de organisatie mee kunnen nemen in de gewenste cultuuromslag.
Verandering als constante
Belang van persoonlijk leiderschap