Change & Leadership Factory
Coaching en begeleiding bij verander- en ontwikkeltrajecten
Leiderschapstraject Topsport

Change & Leadership Factory draagt de topsport in Nederland een heel warm hart toe! Topsporters zijn het voorbeeld van mensen met een helder doel en visie waar ze strak aan vast houden. Ze hebben een helder plan om daar te komen, zijn mentaal sterk en hebben een ijzersterke discipline. Ze zijn bereid om heel veel op te offeren voor dat ene doel.

Het afgelopen jaar hebben we een analyse gemaakt van het topsportklimaat in Nederland. Waarbij onder andere gesproken hebben met (ex-)topsporters en bestuurders. Kort gezegd is de eindconclusie dat, als Nederland het toekomstperspectief van de topsport nog beter wil waarborgen, de kwaliteit van de organisatie er omheen verder omhoog moet. Het bestuurlijk kader/directies moeten hierbij het voortouw nemen.

Daarbij wordt er veel gevraagd van de “leiders” in de Topsport. Change & Leadership Factory heeft specifiek voor hen een leiderschapstraject ontwikkeld. Het programma richt zich enerzijds op de  ontwikkeling van hun eigen (persoonlijk) leiderschap. En anderzijds op de vraag “Hoe creëer en faciliteer ik de weg naar de juiste cultuur in mijn organisatie?”.

 
Geïnteresseerd? Stuur een mail of bel René Bastiaansen op 06-53985398

Verandering als constante
Leiderschap als belangrijkste katalysator
Belang van persoonlijk leiderschap