Change & Leadership Factory
Coaching en begeleiding bij verander- en ontwikkeltrajecten
Verandering als constante

De wereld verandert snel en dat zal de komende jaren doorgaan. Dat vraagt iets van organisaties. Namelijk dat ze snel leren en zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Change & Leadership Factory kijkt daarbij naar het drieluik “Strategie, Cultuur, Leiderschap”:  de benodigde cultuur om de strategie te kunnen realiseren met het juiste leiderschap als belangrijkste katalysator. Cultuur en leiderschap worden relatief steeds belangrijker.

Bovenstaande geldt ook voor de topsport. Ook hier zien we dat er veel verandert. Bijvoorbeeld op het gebied van fondswerving, waarbij maatschappelijke relevantie, samenwerkingsverbanden etc. steeds belangrijker worden. Dat vraagt iets van de bedrijven en organisaties in de topsport. Naast een heldere strategie/propositie vraagt het vooral een organisatiecultuur, die zich kan verplaatsen in de belangen van anderen. En een organisatie, die in staat is om snel te veranderen en te leren.

Leiderschap als belangrijkste katalysator
Belang van persoonlijk leiderschap