Change & Leadership Factory
Coaching en begeleiding bij verander- en ontwikkeltrajecten
Wat doen we?
Change & Leadership Factory coacht en ontwikkelt leiders en begeleidt organisaties/teams bij verandertrajecten. Met daarbij een sterke focus op (persoonlijk) leiderschap uitgaande van het drieluik “Strategie, Cultuur, Leiderschap”: Leiderschap als belangrijkste katalysator voor de cultuur die nodig is om de strategie te kunnen realiseren. Het begint derhalve met het juiste leiderschap. Leiderschap is daarbij nooit een doel op zich maar moet altijd gezien worden in de context van de organisatie.

“It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows”
(Epictetus)
Executive coaching
Teamcoaching
Leiderschapsprogramma's
Begeleiding organisaties bij verandertrajecten