Change & Leadership Factory
Coaching en begeleiding bij verander- en ontwikkeltrajecten
Begeleiding organisaties bij verandertrajecten
Change & Leadership Factory begeleidt organisaties bij verandertrajecten. Zij richt zich daarbij vooral op de benodigde cultuur en het daarbij horende leiderschap. De (nieuwe) strategie is het vertrekpunt. De begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit het maken van een change-plan, verkrijgen van intern draagvlak, begeleiden bij aanbestedingstrajecten voor change/leiderschaps-programma’s en begeleiding bij (co)design van programma’s. Daarbij wordt meestal intensief samengewerkt met de HR-organisatie.“The best time to plant a tree was years ago. The second best time is today”
(Robin Sharma)
Executive coaching
Teamcoaching
Leiderschapsprogramma's