Change & Leadership Factory
Coaching en begeleiding bij verander- en ontwikkeltrajecten
Leiderschap als belangrijkste katalysator
Van leiders wordt verwacht dat zij bij het creëren van een lerende omgeving het voortouw nemen. Zij hebben een essentiële, initiërende en faciliterende rol. Van hen wordt in toenemende mate gevraagd dat zij een organisatie creëren en faciliteren, die in staat is om snel te leren en te veranderen. Het begint derhalve bij het juiste leiderschap, zodat zij vervolgens de rest van de organisatie mee kunnen nemen in de gewenste cultuuromslag.

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader"
(John Quincy Adams)
Belang van cultuur en leiderschap
Verandering als constante
Belang van persoonlijk leiderschap