Change & Leadership Factory
Coaching en begeleiding bij verander- en ontwikkeltrajecten
Verandering als constante

De afgelopen jaren is de wereld in rap tempo veranderd. Als we naar de toekomst kijken kunnen we haast met zekerheid zeggen dat deze veranderingen een constante blijven. En eerder toenemen dan afnemen. Dat vraagt iets van organisaties. Om de veranderingen bij te kunnen houden wordt vooral het verander- , aanpassings- en lerend vermogen van organisaties op de proef gesteld. Ofwel L > RC: Learning must be greater than the rate of change. Dit vraagt een behoorlijke cultuuromslag. Cultuur en leiderschap worden relatief belangrijker en in toenemende mate kritische succesfactoren.
  "Learning must be greater than the rate of change"

(Middleton)
 
Belang van cultuur en leiderschap
Leiderschap als belangrijkste katalysator
Belang van persoonlijk leiderschap